Europarlement wil spoor niet vrijer

Het Europees Parlement is er niet in geslaagd plannen voor liberalisering van het spoor in Europa aan te scherpen. Bij de stemming over dit voorstel beschikten de voorstanders vanmiddag over te weinig stemmen. Er was weliswaar een meerderheid, maar een absolute meerderheid van 393 (van de 785 Parlementsleden) was vereist. Die was er niet.

Een meerderheid van het Parlement wilde wel een rigoureuze liberalisering van het vervoer per spoor in Europa. Concurrentie tussen verschillende bedrijven moet niet alleen op internationale lijnen mogelijk zijn maar ook op nationale spoorwegnetten.

Hiermee ging het Parlement een stuk verder dan de regeringen van de lidstaten. Die willen met ingang van 2010 het internationale lijnennet vrijgeven voor concurrentie. De Europese volksvertegenwoordigers willen daarentegen dat ook het binnenlands treinverkeer per 2017 wordt opengesteld voor verschillende ondernemingen. Bij dit onderwerp heeft het Parlement medebeslissingsrecht.

In het Europees Parlement sprak een meerderheid zich vanmiddag welliswaar voor verdergaande liberalisering uit, maar voor de vereiste absolute meerderheid waren minimaal 393 stemmen nodig.

Pikant was de combine die de Nederlandse europarlementariërs van CDA, PvdA en Christenunie tijdens het debat met elkaar vormden. Zij keerden zich tegen verdergaande liberalisering en lieten dit op voorhand in een gezamenlijk persbericht weten.

,,De drie partijen, wier leiders momenteel in Hilversum coalitiebesprekingen voeren, zijn het in Straatsburg alvast eens’’, aldus hun mededeling.