Correcties & aanvullingen

Uurtarief specialisten

In het artikel Akkoord over salaris medisch specialisten (17 januari, pagina 1) stond dat twee oud-ministers een uurtarief van 114 euro hadden geadviseerd. Zij adviseerden 126 euro. Het bedrag van 114 is exclusief secretaressekosten en de premie van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Vedische school

In het artikel ‘Je moet school verantwoorden als je bij de supermarkt komt’ (17 januari, pagina 3) staat dat op plaats negen van de lijst met zeer zwakke basisscholen van de Inspectie van het Onderwijs een vedische school staat. Het betreft een openbare school. De enige vedische basisschool in Nederland staat niet op de lijst.