‘Belang personeel telt ook’

De vakbonden en de ondernemingsraad zijn tevreden dat ook de belangen van werknemers als belangrijk worden aangemerkt.

Zelfs voorzitter Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten was gisteren naar de uitspraak van de ondernemingskamer gekomen. De beslissing over hoeveel invloed aandeelhouders nu werkelijk hebben binnen Nederlandse ondernemingen en of de rechten van werknemers daarvoor moeten wijken, is voor de vakbonden van groot belang.

De vakbondsvertegenwoordigers waren misschien nog wel het meest tevreden na de uitspraak. „De rechter heeft duidelijk gemaakt dat niet alleen de belangen van aandeelhouders, maar ook die van werknemers belangrijk zijn in de afwegingen die het bestuur van een bedrijf maakt over de strategie”, zei FNV-bestuurder Henk Wijnenga. Niet dat zijn baas Van der Kolk er gerust op is. „Dit is maar één uitspraak, in de huidige wet is dit onderwerp niet goed geregeld”, zei hij.

De bonden hadden zich samen met de ondernemingsraad als belanghebbenden bij de zaak aangemeld en gevraagd om een voorziening dat als de rechter de beschermingsconstructie onschadelijk zou maken, er op de aandeelhoudersvergadering niet gestemd zou mogen worden over het ontslag van de commissarissen.

Stork mag de vakbonden en de ondernemingraad dankbaar zijn dat ze om die voorziening hebben gevraagd. Want juist dat verzoek van de tegenstanders van de hedgefondsen wees de rechter wel toe, omdat de situatie bij Stork dan „onstabiel en onzeker” zou worden. Ook op basis van dat verzoek besloot Willems om drie bemiddelende commissarissen te benoemen, die voor rust bij de onderneming moeten zorgen. „Ik had deze uitspraak wel verwacht”, zei hun advocaat P. Bosch. „En ik verwacht dat het onderzoek zich vooral tegen Centaurus en Paulson zal keren.”

Breaking views: pagina 15