Asielzoekers Libië mogen langer blijven

DEN HAAG. Nederland stuurt tot juli geen uitgeprocedeerde asielzoekers naar Libië terug. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) neemt ook geen beslissingen over asielaanvragen, tenzij iemand ten onrechte zegt de Libische nationaliteit te hebben of bijvoorbeeld het vermoeden bestaat dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden. Dat heeft minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) gisteren geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet schortte de uitzettingen naar Libië juli vorig jaar al met zes maanden op, omdat onduidelijk is hoe uitgeprocedeerde Libiërs na terugkeer worden behandeld.