Onderzoek taal en rekenen studenten

Den Haag, 17 jan. De hogescholen gaan een grootschalig onderzoek uitvoeren naar de taal- en rekenvaardigheid van studenten in alle opleidingen van het hoger beroepsonderwijs. Dat heeft voorzitter Doekle Terpstra van de HBO-raad gisteren aangekondigd in zijn nieuwjaarstoespraak. Het onderzoek zal worden uitgevoerd naar aanleiding van de resultaten van een taaltoets onder eerstejaarsstudenten van de pabo, waar slechts 32 procent voor slaagde. Eerder was ongeveer de helft van de pabostudenten gezakt voor de verplichte rekentoets.