Ondernemers lauw over interne markt

ROTTERDAM. Ruim vijftig procent van de ondernemers in de vijftien `oude` EU-lidstaten meent dat de interne markt géén invloed heeft op de eigen onderneming. Ten minste dertig procent van de ondernemers vindt dat de interne markt wel een positief effect op hun bedrijf heeft.

Dat blijkt uit een opiniepeiling van Eurobarometer, het Europese bureau voor opiniepeilingen. De peiling werd in 2006 uitgevoerd onder 7.500 ondernemers in de vijftien EU-landen (zonder Oost-Europa). Maatregelen die volgens ondervraagde ondernemers een positief effect op de bedrijfsvoering hebben, zijn: het verdwijnen van douanedocumenten, afschaffing van de grenscontroles, een uniforme BTW-procedure, Europese productiestandaarden, liberalisering van het kapitaalverkeer binnen heel Europa, uniforme verpakkingsnormen en heldere regels om een bedrijf in een ander Europees land op te zetten.