Mensen met macht hebben weinig inlevingsvermogen

Rotterdam. Mensen met macht hebben meer moeite om zich in te leven in een ander. In een reeks van experimenten is deze ervaringswijsheid van veel mensen nu ook wetenschappelijk bewezen. Het meest curieuze resultaat was wel dat als mensen met macht gevraagd wordt de letter E op hun voorhoofd te schrijven, ze de letter veel vaker in spiegelbeeld schrijven dan mensen met weinig macht. Ze tekenen de letter vanuit hun eigen perspectief. Ook kunnen ze moeilijker emoties aflezen van gezichten. Dit alles blijkt uit onderzoek door vier Amerikaanse psychologen dat gepubliceerd wordt in het decembernummer van het vaktijdschrift Psychological Science .

In het onderzoek waren het overigens geen mensen met `echte` macht die getest werden maar proefpersonen bij wie een gevoel van macht werd opgeroepen door hen vooraf te laten nadenken over machtservaringen die ze eerder in hun leven hadden gehad. De proefpersonen in de geen-machtgroep moesten zich juist bezighouden met ervaringen waarbij andere mensen macht over hen hadden. Deze techniek van priming is een gevestigde en vaak beproefde manier om het effect van emoties op gedrag te onderzoeken.