`Hells Angels geen criminele club`

Leeuwarden, 17 jan. De Hells Angels van het zogeheten chapter Northcoast hebben voor de rechtbank in Leeuwarden gisteren benadrukt dat ze geen criminele club vormen. Daar is ook geen bewijs voor, aldus hun advocaat G. Kaaij. ”Ze keuren crimineel gedrag niet goed, ze nemen er nadrukkelijk afstand van.” De rechtbank behandelde voor de eerste keer een verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) om een chapter van de Hells Angels in Nederland te verbieden. Justitie diende in november bij zes rechtbanken verzoeken in om alle afdelingen van de motorclub in ons land te verbieden en te ontbinden. De rechtbank in Leeuwarden beslist over zes weken over het lot van Northcoast.