Declaraties aanpakken

J. Mulder Foto Europees Parlement Jan Mulder FOTO: Europees Parlement College van Quaestoren EP
J. Mulder Foto Europees Parlement Jan Mulder FOTO: Europees Parlement College van Quaestoren EP Europees Parlement

VVD-europarlementariër Jan Mulder is gisteravond verkozen in het college van quaestoren van het Europees Parlement. Daarmee zit er eindelijk weer een Nederlander in een van de gekozen organen van het Europees Parlement.

Quaestor van het Europees Parlement, dat moet u even uitleggen.

„Ach, vergelijk het met de rol van een penningmeester in een korfbalclub. Die doet ongeveer hetzelfde werk. De quaestoren vormen een onderdeel van het bestuur van het Parlement.”

Wat gaat u als eerste doen in uw nieuwe functie?

„Ik vind dat er nodig iets gedaan moet worden aan de onderwaardering van het Europees Parlement. Het belang van de besluitvorming neemt nog steeds toe, maar het publiek weet dat nauwelijks. In de berichtgeving wordt ons echt tekortgedaan, zeker als je het vergelijkt met de aandacht voor wat er gebeurt in nationale parlementen. Ik vind dat in de lidstaten veel meer aandacht moet worden besteed aan de werkzaamheden van het Parlement.”

U bedoelt: meer geld voor snoepreisjes naar Brussel en Straatsburg?

„Het is heel nuttig dat mensen het Europees Parlement in Straatsburg en Brussel komen bezoeken. Ik heb nog nooit bezoekersgroepen gehad die zeiden dat ze er niets aan hadden gehad. Allemaal hadden ze meer oog gekregen voor de werkzaamheden van het Parlement.”

En de reiskostendeclaraties van uw collega’s met vaste bedragen voor vliegreizen ongeacht de werkelijk gemaakte kosten die vaak lager liggen, gaat u die aanpakken?

„Dat heeft te maken met het nu geldende systeem waarbij de lidstaten een deel van de salariskosten voor hun rekening nemen. Ik hoop dat we hier over twee á drie jaar vanaf zijn wanneer het nieuwe statuut voor de leden van kracht wordt. Dan gaat voor alle leden gelden dat alleen de werkelijk gemaakte kosten vergoed worden. Ik streef daarbij naar maximale openheid.”

Rectificatie / Gerectificeerd

Bij de rubriek Aan de lijn ... (17 januari, pagina 10) is de naam van de auteur weggevallen. Dat was Mark Kranenburg.