Zwarte lijst van zorginstellingen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg publiceert vanaf vandaag op haar website een ‘zwarte lijst’ van zorginstellingen die slecht presteren. Daarmee wil de inspectie een effect van naming and shaming bereiken; zorginstellingen zullen er alles aan doen om niet op de zwarte lijst te belanden of er snel van af te komen, is de verwachting.

De instellingen worden met naam en locatie genoemd. Iedereen kan lezen wat er mis is. De zorgverleners blijven op de lijst tot de inspectie het verscherpt toezicht opheft. Momenteel komen er vier instellingen op voor. Het gaat om het Brabantse verzorgingshuis St. Jozefoord te Nuland en drie oudereninstellingen van de Limburgse zorgaanbieder Vivre. Een woordvoerder van Vivre, dat vijftien instellingen heeft, zegt in een reactie dat er hard wordt gewerkt aan verbeteringen bij deze drie, die dit jaar werden overgenomen. De organisatie vindt meer transparantie „alleen maar goed”.

Tot nu toe plaatste de inspectie vooral verzorgings- en verpleeghuizen onder verscherpt toezicht. Onder leiding van de nieuwe inspecteur-generaal Gerrit van der Wal zullen ook andere instellingen die het te bont maken nader worden bekeken. Van der Wal pleit ook voor een klokkenluidersregeling in de zorg. Als een medewerker van bijvoorbeeld een ziekenhuis of verpleeghuis zaken meldt die misgaan en daarvoor herhaaldelijk aandacht vraagt zonder dat er iets gebeurt, zou hij vrij moeten zijn er mee naar buiten te treden. Een directie of een raad van bestuur moet, aldus Van der Wal, de garantie geven dat de medewerker in dat geval niet hoeft te vrezen voor ontslag.

De nieuwe inspecteur-generaal vindt ook dat specialisten functioneringsgesprekken moeten gaan voeren. Vanaf volgend jaar wordt in de prestatie-indicatoren van de inspectie opgenomen of ziekenhuizen zulke gesprekken houden. „Daarmee kunnen we veel problemen in ziekenhuizen voorkomen”, zegt Van der Wal. „Nu komt hun functioneren nergens ter sprake. Dat is geen goede zaak.”

Interview:pagina 3

De ‘zwarte lijst’ is te raadplegen op: www.igz.nl/toezicht

    • Antoinette Reerink Esther Rosenberg