Zorgkind sneller op speciaal onderwijs

Leerlingen met een gedragsprobleem moeten alleen naar het reguliere onderwijs als ze daar een kans maken. Als dat niet zo is, moeten ze direct naar het speciaal onderwijs worden gestuurd.

Dat beveelt de door het kabinet ingestelde commissaris jeugd- en jongerenbeleid Steven van Eijck aan in het rapport Groeistuipen in het speciaal onderwijs, dat hij vanmiddag aanbiedt aan minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA).

De meeste problemen in het speciaal onderwijs zijn volgens Van Eijck het gevolg van de grote toename in de afgelopen jaren van het aantal leerlingen bij wie een gedragsprobleem wordt geconstateerd. Deze stijging komt voornamelijk door de invoering van het populaire ‘rugzakje’, de leerlinggebonden financiering waarmee een kind met gedragsproblemen naar een gewone school kan. Voorheen werden deze kinderen vaak niet als probleemkind erkend.

Van Eijck constateert dat het reguliere onderwijs in de regel onvoldoende zorg biedt aan leerlingen met gedragsproblemen. Dat veroorzaakt onnodige schooluitval en uitstroom naar het speciaal onderwijs. Door direct bij kinderen vast te stellen op welk type school ze het best tot hun recht komen, kan volgens Van Eijck veel frustratie worden voorkomen.

Het rapport stelt verder vast dat te weinig kinderen het speciaal onderwijs verlaten met een diploma. Vorig jaar behaalde slechts vijf procent van de schoolverlaters in het speciaal onderwijs (89 van de 1.693 leerlingen) een diploma. Er is veel opvang, aldus Van Eijck, maar weinig aandacht voor leerprestaties. Bovendien zijn de lessen vaak te theoretisch voor de groep ‘Zeer moeilijk opvoedbare kinderen’.

Een ander advies behelst het terugdringen van de bureaucratie. Kinderen uit elk van de vier soorten speciaal onderwijs (‘clusters’, voor blinde, dove en gehandicapte kinderen en voor kinderen met gedragsproblemen) krijgen op dit moment aparte begeleiders, waardoor scholen met een wirwar aan hulpverleners te maken hebben. Begeleiders zouden leerlingen uit alle clusters onder hun hoede moeten nemen, aldus het rapport.

Van Eijck stelt dat er jaarlijks 207 miljoen euro nodig is voor maatregelen om de groei van het speciaal onderwijs bij te benen.