Vlaams avontuur van Delta onder de loep

De overname van de Vlaamse afvalverwerker Indaver door het Zeeuwse energiebedrijf Delta is inzet van een debat over de wenselijkheid van ‘buitenlandse avonturen’ van Nederlandse energiebedrijven.

Minister Wijn (Economische Zaken, CDA) heeft gisteren laten weten dat energietoezichthouder DTe gaat onderzoeken of deze overname onaanvaardbare financiële risico’s oplevert voor de energievoorziening. Tweede Kamerlid Crone (PvdA) had hier in schriftelijke vragen zijn zorg over geuit.

Buitenlandse activiteiten kunnen een reden zijn energiebedrijven op te knippen, zo besloot de Eerste Kamer onlangs. Energiebedrijven moeten het netwerk afsplitsen van commerciële activiteiten als het publiek en onafhankelijk beheer van het netwerk in gevaar komt ‘door het verrichten van buitenlandse activiteiten’.

Ook andere energiebedrijven kijken naar het buitenland. Zo wil Nuon in Duitsland een grote elektriciteitscentrale bouwen. „Delta wordt dé case om te kijken waar de grenzen liggen”, zegt Izak Vogelaar, VVD-fractievoorzitter in de Zeeuwse Staten. „De zaak is behapbaar voor de DTe en kan dus goed als voorbeeld dienen.”

Wat Vogelaar betreft ligt de grens waar de grenspalen staan. „Overnames binnen Nederland zijn oké, maar wij vinden deze stap te risicovol.” Zeeland heeft 50 procent van de aandelen van Delta. De VVD stemde tegen de overname, maar werd door andere partijen weggestemd. Delta stelt dat de overname de energievoorziening niet in gevaar brengt en stelt nieuwe overnames, ook buitenlandse, in het vooruitzicht.