Uitspraak Raad van State over vreemdelingen

NRC Handelsblad van 21 december meldt op de voorpagina dat de minister voor Vreemdelingenzaken beslissingen over ”schrijnende gevallen” onder asielzoekers onvoldoende heeft gemotiveerd, dit blijkens een uitspraak van de Raad van State.

De Raad van State besliste op 21 december 2006 in een reeks van zaken over het beleid in kwestie, waaronder die van langdurig illegaal in Nederland wonende en werkende vreemdelingen. Ook over die vreemdelingen luidt het oordeel dat de beslissingen van de minister onvoldoende zijn gemotiveerd. De rechtspraak in kwestie heeft dus tevens betrekking op andere vreemdelingen dan (ex-)asielzoekers. Dit is met name van belang voor de groep vreemdelingen die, vaak al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw, hier wonen en werken zonder ooit voor een verblijfsvergunning in aanmerking te zijn gekomen. Het gaat om de groep vreemdelingen die eerder wel als `witte illegalen` werd aangeduid.

    • M.J. Mons den Haag