`Onvoldoende zorg probleemleerling`

Rotterdam, 16 jan. Het reguliere onderwijs biedt onvoldoende zorg aan leerlingen met gedragsproblemen. Dat veroorzaakt onnodige schooluitval en uitstroom naar het speciaal onderwijs. Dat concludeert de door het kabinet ingestelde commissaris jeugd- en jongerenbeleid.Pagina 3