Onduidelijke grafieken over minimumloon

In NRC Handelsblad stond op 4 januari in een interview met de VVD-econoom Rezwani dat zij het (Nederlandse) systeem van de sociale zekerheden wil veranderen. Zij weet wat ons te doen staat `om te voorkomen dat er een groeiende onderklasse in Nederland ontstaat`. Zoals te verwachten is van een VVD-econoom is haar perspectief eng, met de standaard neoliberale opvatting dat de arbeidsparticpatie moet worden opgevoerd om de verzorgingsstaat betaalbaar te houden.

Ergerlijk zijn echter de grote grafieken die de indruk wekken haar beweringen te staven. Het voor koopkracht gecorrigeerde minimumloon en de verhouding minimum- en gemiddeld loon worden uitgezet voor 20 EU-landen en de VS. In de eerste grafiek zijn de drie Baltische staten, Luxemburg en Malta en zelfs Roemenië en Bulgarije opgenomen - maar niet Italië, Duitsland en de Scandinavische landen. De kop `Minimumloners in Nederland op één na best af in Nederland` is dan ook misleidend.

In de tweede grafiek ontbreken zelfs Frankrijk en België. De kop `Nederlands minimumloon relatief dicht bij het gemiddelde loon` toont Nederland tussen de landen Bulgarije en Slovenië ter linkerzijde en Malta en Luxemburg ter rechterzijde! Ik laat nog terzijde wat de cijfers van de Oost-Europese economieën op weg naar ons soort welvaartsstaat überhaupt voorstellen.

De grafieken ondersteunen niet de beweringen in het interview. Waarom niet een grafiek die laat zien dat het minimumloon goed correleert met het voor koopkracht gecorrigeerd inkomen in de door haar gekozen landen - als ik dat in 10 minuten kan nagaan kan er toch ook in een artikel als dit melding van worden gemaakt?

    • Bert J.M. de Vries Utrecht