Niet vervroegd vrij bij wangedrag

Den Haag, 16 jan. Het gedrag van gevangenen moet worden meegewogen bij de beslissing tot vroegtijdige in vrijheidsstelling. Demissionair minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) wil daartoe een wetsvoorstel dat al bij de de Tweede Kamer ligt verder aanscherpen. Nu komen veroordeelden na het uitzitten van tweederde van hun straf bijna automatisch vrij. De nog niet uitgezeten straf wordt dan ook kwijtgescholden. Met de vandaag voorgestelde wijziging worden de voorwaarden om voorwaardelijk vrij te laten aangescherpt. Ook herhaalde ernstige misdragingen, of een hoog risico op recidive, kunnen reden zijn om iemand niet vervroegd vrij te laten.