Lange Voorhout krijgt herinrichting

Den Haag, 16 jan. De gemeente Den Haag wil 3,3 miljoen euro uittrekken om het Lange Voorhout zijn vroegere allure terug te geven. De geparkeerde auto`s langs het middenstuk moeten weg en klassieke elementen zoals de `luizenbanken`, lantaarnpalen en een schelpenpad moeten terug. De commissie Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening bespreekt woensdag het voorstel van het college. De werkzaamheden moeten na Prinsjesdag beginnen en voor april 2008 afgerond zijn.