Koud commentaar

Tijdens het lezen van het commentaar (nrc.next, 11 januari) verbaas ik me over de koude, zakelijke toon waarop over de brute aanvallen van de VS op Somalië wordt geschreven. Mijn verbazing gaat over in verontwaardiging als ik lees dat de redactie het enige laakbare aan de Amerikaanse bombardementen op de vermeende terroristische doelen het gebrek aan strategie vindt. Over de onschuldige burgerslachtoffers - ooggetuigen meldden er 31 - wordt tot mijn ontsteltenis niet gerept.

De VS maken handig gebruik van een machtsvacuüm in de hoorn van Afrika, dat ruimte biedt aan dergelijke impertinente, inhumane acties. Hoe zouden wij het vinden als de VS een wijk van Den Haag zouden bombarderen in verband met de aanwezigheid van de Hofstadgroep? Zou de redactie dan ook zo koel en zakelijk over de gebeurtenissen hebben gecommentarieerd en de VS slechts een gebrek aan strategie hebben verweten?

    • T. Janssen Amsterdam