Koopkracht 1 à 2 procent hoger

De koopkracht van de meeste huishoudens stijgt dit jaar met 1 à 2 procent als gevolg van de stijgingen van de cao-lonen en lagere collectieve lasten. Dat blijkt uit verwachtingen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) die vandaag zijn gepubliceerd. „Na de koopkrachtdalingen tussen 2003 en 2005 en de grote verschillen tussen huishoudens in 2006, lijkt 2007 voor vrijwel iedereen een procentueel gelijkmatige koopkrachtstijging te brengen”, aldus Nibud.

Vooral gezinnen van tweeverdieners met kinderen zullen meer te besteden hebben omdat de kinderbijslag en de toeslag voor de kinderopvang worden verhoogd. Huishoudens met lage inkomens zullen er hooguit enkele tientjes per maand op vooruitgaan. Een alleenstaande in de bijstand ziet zijn inkomen 8 euro per maand stijgen, gepensioneerden met een klein pensioen 20 euro per maand.

Het Nibud is bij zijn berekeningen van de koopkracht uitgegaan van een inflatie van 1,17 procent en een gemiddelde stijging van de cao-lonen van 2,25 procent. Aan de lastenkant werken de maatregelen die het kabinet bij de Miljoenennota voor 2007 heeft aangekondigd door in de koopkracht. Zo profiteren alle inkomenscategorieën van iets lagere tarieven in de eerste en tweede belastingschijf.

De zorgtoeslag gaat omhoog en het inkomensplafond voor de zorgtoeslag is verhoogd, zodat meer mensen hier recht op hebben. De toeslag blijft wel achter bij de gemiddelde stijging van de zorgpremies met 90 euro per jaar. Huishoudens die veel chronische zorg nodig hebben, gaan er iets op vooruit. Werknemers die vroeger een particuliere ziektekostenverzekering hadden, gaan erop achteruit als hun werkgever de tegemoetkoming in de zorgpremie beperkt.