Isoleren of negeren?

De nieuwe fractie van ultrarechtse parlementariërs heeft zich gisteren gepresenteerd in het Europees Parlement onder de naam Identiteit, Onafhankelijkheid en Traditie. Hoe reageerden de andere parlementariërs?

De grote fracties in het Europees Parlement zijn verdeeld over de vraag hoe zij dienen om te gaan met een nieuwe rechts-nationalistische fractie in hun midden.

Terwijl de sociaal-democraten denken aan een actieve isolatiepolitiek, te vergelijken met het Belgische cordon sanitaire rond het Vlaams Belang, geven andere fracties de voorkeur aan het zo min mogelijk aandacht besteden aan de groepering.

Om in het Europees Parlement een fractie te kunnen vormen – waardoor bijvoorbeeld aanspraak kan worden gemaakt op minimumspreektijd en een aantal rapporteurschappen – zijn minimaal twintig leden uit ten minste zes lidstaten nodig.

De nieuwe fractie telt nu twintig leden uit zeven landen. Wat hen bindt is het verzet tegen de komst van migranten en hun afkeer van verdere Europese samenwerking.

Fractievoorzitter is de Fransman Bruno Gollnisch, tweede man van het extreemrechtse Front National van Jean-Marie Le Pen die zelf ook zitting heeft in de nieuwe fractie. Ook Allessandra Mussolini, kleindochter van de Italiaanse dictator, maakt deel uit van de groep. Voorts telt de fractie onder anderen nog drie leden van het Vlaams Belang.

Eerder zaten de meeste leden van de nieuwe fractie in de restgroep van het Europees Parlement, de zogenoemde niet-ingeschrevenen. Vorming van een rechts-nationalistische fractie werd mogelijk door de toetreding van Roemenië en Bulgarije op 1 januari tot de Europese Unie.

Doordat Bulgarije en Roemenië erbij zijn gekomen, is het europarlement met 53 leden uitgebreid tot 785 afgevaardigden. Onder hen zijn één Bulgaar namens de anti-Roma en anti-Turkse partij Ataka, en vijf Roemenen namens de Groot-Roemenië Partij PRM die zich bij de extreemrechtse fractie hebben aangesloten.

Fractievoorzitter Gollnisch probeerde vorige week afstand te nemen van het radicaal-rechtse imago dat de nieuwe groepering aankleeft. „Ik weet niet wie de hooligans onder ons zijn”, zei hij op een persconferentie. Zelf hangt Gollnisch een veroordeling van een Franse rechter boven het hoofd wegens ontkenning van de holocaust.

Mark Kranenburg

    • Mark Kranenburg