Huidige strafmaat niet afschrikwekkend genoeg

De opmerking van prof. Maurits Barendrecht dat er een afschrikwekkende werking moet uitgaan van het opsluiten van een delictpleger lijkt mij ronduit naïef (NRC Handelsblad, 8 januari).

Dat de huidige strafmaat ook door de delictpleger niet als afschrikwekkend wordt gezien blijkt wel uit het feit dat binnen 4 jaar 66 procent van de psychiatrisch gedragsgestoorde delictplegers opnieuw met justitie in aanraking komt. Als het echt om afschrikking te doen is, dan moeten de gevangenissen minder comfortabel worden. Tegelijkertijd doen meer mensen in een cel, een brits en water en brood wel erg middeleeuws aan, of er moet juist veel en veel langer gestraft worden.

De maatschappij kijkt zeer terecht met argusogen naar dit hoge recidivepercentage en redeneert volgens mij heel primair: als je deze delictpleger lang opsluit dan kan die in ieder geval gedurende lange tijd geen misdaden begaan.

    • Bas Hamer Amersfoort