Gelukkig om een konijn

De Amerikaanse Kate DiCamillo heeft met het kinderboek De wonderbaarlijke reis van Edward Tulane (Querido,

€ 13,50) een onvergetelijk boek over een konijn geschreven, meent Monique Snoeijen. ‘Liever dan De wonderbaarlijke reis van Edward Tulane hier te bespreken, zou ik het boek aan u willen voorlezen. Ik zou de ontzetting op uw gezicht willen zien als Edward Tulane, door een noodlottig ongeval, wegglipt uit de armen van het meisje Abilene dat hem zo innig bemint. En ik zou willen zien hoe u iets wegslikt als Edward Tulane, zonder iets te kunnen doen, getuige is van de dood van een klein meisje. [...] Kate DiCamillo liet in haar vorige boek al zien hoe fijngevoelig en indringend zij over de liefde kan schrijven. Met Edward Tulane schreef zij een werkelijk onvergetelijk boek over hoe een konijn (of een mens) wordt gevormd door de mensen die hem liefhebben en dat je – hoe vaak je hart ook is gebroken – altijd weer opnieuw van iemand kan houden. Had ik het boek aan u voorgelezen, dan had ik bij het dichtslaan samen met u gelukzalig gezucht om het geluk van een porseleinen konijn dat de weg naar huis terugvond.’