Formeren op straat

De formatie dreigt een bijzonder ondemocratische aangelegenheid te worden. De geheime therapeutische sessie in Beetsterzwaag voor het scheppen van een vertrouwensbasis viel nog te billijken na alle vijandelijkheden tussen de onderhandelende partijen. Maar afgelopen week liet de PvdA-fractie weten er begrip voor te hebben dat nu ook de inhoudelijke besprekingen zich in volledige duisternis afspelen. De kiezer rest vervolgens niets anders dan lijdzaam toekijken hoe de politiek afglijdt naar de paternalistische formatiepraktijk van de jaren vijftig en zestig. Toen maakten de politieke kopstukken achter gesloten deuren uit welke coalitie en politiek goed was voor de burgers. Iets meer transparantie en formeren op straat zou het rondreizend circus-Wijffels niet misstaan. Wellicht zou het publiek, dat nu niet welkom is, de hachelijke trapezeact van Balkenende, Bos en Rouvoet dan ook meer waarderen.

    • C.M. Kirmen Nijmegen