Flevoland pakt Jorritsma aan

Burgemeester Jorritsma van Almere moet stoppen met het illegaal oppompen van grondwater onder haar woning in de gemeente. Dat vindt de provincie Flevoland, die vandaag een handhavingsprocedure is begonnen tegen Annemarie Jorritsma en haar echtgenoot.

Gedeputeerde Staten van de provincie besloten vanochtend dat er geen reden is om Jorritsma alsnog een vergunning te geven. Aanvullend onderzoek wijst opnieuw op de risico’s van vervuiling van het grondwater. De woning van de burgemeester staat in een zone waar niet geboord mag worden.

Jorritsma liet twee jaar geleden zonder vergunning diepteboringen doen. Ze gebruikt het grondwater om haar woning te verwarmen en te koelen. De burgemeester en haar man vroegen, nadat de kwestie in de publiciteit kwam, ontheffing bij de provincie. „De kans op zo’n ontheffing is nu nagenoeg nihil”, aldus de provincie.

De provincie heeft Jorritsma vandaag een brief gestuurd waarin gevraagd wordt naar de specificaties van de pompinstallatie. Dat is het begin van de handhavingsprocedure. De provincie stuurt standaard een afschrift aan justitie. Het zonder vergunning onttrekken van grondwater in een boringsvrije zone is een delict.

De provincie heeft gisteren alle bewoners van de nieuwbouwwijk waar Jorritsma woont een brief gestuurd met het verzoek te melden of ook zij grondwater oppompen.

Het doorboren van de kleilaag kan volgens de provincie het grondwater (bestemd voor drinkwater) vervuilen met zout water of bacteriën.

Flevoland eiste eerder al dat agrariërs stopten met het oppompen van grondwater. In dat geschil steunde de Raad van State de provincie. Jorritsma’s echtgenoot heeft gezegd een besluit tot stopzetting van de installatie aan de rechter te zullen voorleggen.