Ervaren chirurg in groot hospitaal snijdt het veiligst

De kans op ernstige complicaties na een operatie is het kleinst als je de operatie laat uitvoeren door een chirurg die de operatie vaak uitvoert, in een ziekenhuis met veel voorzieningen.

Dat blijkt tenminste uit Amerikaans onderzoek naar de uitkomsten bij een operatie aan dikkedarmkanker. Voor de gisteren verschenen publicatie in de Archives of Surgery zijn gegevens geanalyseerd van ruim 22.000 darmkankeroperaties die tussen 1992 en 1996 werden geopereerd. De patiënten waren in een kankerregistratie opgenomen waarin de gegevens van een op de zeven Amerikanen terecht komen. Gekeken werd naar ernstige complicaties waarbij nieuwe operaties nodig waren, of sterfte binnen dertig dagen na de operatie.

Dit soort onderzoek naar ervaring van chirurgen en aantallen operaties in één ziekenhuis is vaker gedaan, maar nu wilden de onderzoekers vaststellen wat het betere resultaat veroorzaakt.

Bij chirurgen die hooguit een paar keer per jaar een dikkedarmkanker wegsneden, kregen de patiënten ongeveer 25 procent vaker een nieuwe operatie vanwege een complicatie, vergeleken met chirurgen die dezelfde operatie tien tot twintig keer zo vaak uitvoerden.

Ervaren chirurgen maken minder technische fouten, kunnen tijdens de operatie beter reageren op uitzonderlijke situaties en selecteren hun patiënten beter, is de conclusie. Of een patiënt ook sterft aan een eenmaal opgelopen complicatie, is minder afhankelijk van de oorspronkelijke chirurg. Dan is het ziekenhuis belangrijk.

Een ziekenhuis waar je de beste kans hebt een complicatie te overleven moet vooral hoogtechnologische zorg kunnen leveren. Het feit dat in een ziekenhuis een operatie vaak wordt uitgevoerd was niet voldoende om verschillen in sterfte te kunnen verklaren. Ziekenhuizen zijn ‘hoogtechnologisch’ als er bijvoorbeeld hartchirurgie- en orgaantransplantatieteams zijn, schrijven de onderzoekers. De verklaring daarvoor kan zijn dat mensen met ernstige complicaties dan de grootste kans hebben om te overleven.