EP-voorzitter wil sterke en daadkrachtige Unie

De Duitse christen-democraat Hans-Gert Pöttering is vanmiddag met grote meerderheid verkozen tot voorzitter van het Europees Parlement. Hij volgt de sociaal-democraat Josep Borrell op. De wisseling vloeit voort uit een afspraak die de twee grootste fracties in het Parlement in 1994 maakten.

„Ik wil een bijdrage leveren aan een democratisch sterke en daadkrachtige Unie in de wereld”, aldus Pöttering vanmiddag in een toespraak bij zijn ambtsaanvaarding. Er waren drie tegenkandidaten, maar Pöttering had aan één stemronde genoeg.

Vanuit de kleine fracties werd kritiek geleverd op de procedure. „De christen-democraten en sociaal-democraten maken in deze verkiezing zwaar misbruik van hun machtspositie als de twee grootste fracties”, aldus het Nederlandse europarlementslid Kathalijne Buitenweg (GroenLinks).

Het Europees Parlement telt na de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Europese Unie in totaal 785 leden. Sinds gisteren telt het acht fracties, toen twintig rechts-nationalisten zich verenigden in de fractie voor Identiteit, Traditie en Soevereiniteit, onder wie vijf Roemenen en één Bulgaar. In het EP kan een fractie worden gevormd bij minimaal twintig leden uit ten minste zes lidstaten.