Brussel wijst Nederlands plan beperking CO af 2

Het Nederlandse plan om de uitstoot van kooldioxide terug te dringen is onvoldoende. Dat zal de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, vandaag bekendmaken volgens bronnen in Brussel. Belangrijkste kritiek is dat Nederland te veel emissierechten aan vervuilers wil toekennen.

Om de uitstoot van het broeikasgas CO2 te verminderen, heeft de Europese Unie een systeem opgezet voor ‘emissiehandel’. Bedrijven die veel vervuilen, zoals energieproducenten, mogen in dat systeem nog maar een bepaalde hoeveelheid kooldioxide uitstoten. De gedachte is dat ze daardoor worden gedwongen energiezuinig te werken, of elders uitstootrechten te kopen. Zo ontstaat emissiehandel en krijgt kooldioxide een prijs – volgens het principe dat de vervuiler betaalt. Dit systeem is een belangrijk wapen van Europa in de strijd tegen klimaatverandering.

Alle lidstaten van de EU hebben een ‘allocatieplan’ moeten indienen bij de Europese Commissie. Daarin hebben ze onder meer moeten aangegeven hoeveel kooldioxide bedrijven in hun land nog zouden mogen uitstoten in de periode 2008-2012.

De Europese Commissie, die de plannen moet goedkeuren, is streng. Anderhalve maand geleden oordeelde zij al negatief over de plannen van tien andere EU-lidstaten. De commissie vond dat zij te veel emissierechten wilden toekennen aan de industrie. Commissaris Dimas (Milieu) zei dat de hoeveelheid kooldioxide waarvoor die landen rechten toekennen omlaag moest met nog gemiddeld 7 procent.

De emissiehandel bevindt zich nog in een testfase en moet vanaf 2008 volledig in werking treden. Nederland had voorgesteld de hoeveelheid kooldioxide waarvoor rechten worden toegekend te verminderen met 4 procent ten opzichte van de huidige testperiode. Vandaag zal eurocommissaris Dimas bekendmaken wat zijn kritiek op het Nederlandse plan precies is.

    • Jeroen van der Kris