Bouw-cao: 7,25 procent meer loon in 2 jaar

In de bouw is uitzonderlijk snel een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Het salaris van de ongeveer 180.000 werknemers gaat in ruim twee jaar met in totaal 7,25 procent omhoog, zo maakten de onderhandelingspartijen gisteren bekend.

Daarvan is 6,75 procent een structurele verhoging, die met halfjaarlijkse stappen wordt ingevoerd. In het eerste jaar stijgt het loon met meer dan 3 procent. De loonsverhoging in de eerste cao van dit jaar ligt daarmee iets boven het niveau van de looneis die de vakcentrale FNV eind vorig jaar stelde, en ruim boven de verwachte inflatie.

Toch noemt bestuurder Ruud Jacobs van branchevereniging Bouwend Nederland de loonafspraak „alleszins verantwoord, alles overziend.” Onderhandelaar Jacobs wijst erop dat in deze cao vrijwel alleen afspraken gemaakt zijn over loon, en niet over zaken als pensioen, vakantiedagen en arbeidstijden. „Dat flankerend beleid kost normaal gesproken ook geld. Ook zijn de werkgeverspremies iets gedaald, en hebben de meeste bouwers veel meer werk.”

Net als in andere sectoren was ook in de bouw afgelopen jaren weinig ruimte voor loonsverhogingen. „Dat bonden in vorige onderhandelingen pas op de plaats hebben gemaakt, speelt indirect ook mee”, beaamt Jacobs.

Die stagnatie van de lonen was voor de leden van de vakbond FNV Bouw eind vorig jaar reden de oorspronkelijke centrale looneis van de vakcentrale van 2,5 procent af te wijzen, net als voor FNV Bondgenoten en ambtenarenvakbond Abvakabo. FNV verhoogde de looneis toen naar 3 procent.

„De leden vonden dat wij wel weer eens aan de beurt waren”, zegt onderhandelaar John Kerstens van FNV Bouw. „Tijdens de onderhandelingen over de vorige cao lagen de werkgevers boven. Er werden in die tijd duizenden bouwwerknemers ontslagen.” Nu is juist schaarste aan bouwvakkers. Onder meer door maatregelen van het kabinet moest toen ingegrepen worden in het pensioen, de vakantieregeling en het vorstverlet.

Zowel bij werkgevers als werknemers was grote behoefte aan rust. Dus toen werkgevers voorstelden dit keer alleen over loon te praten, waren partijen er snel uit.

Kerstens denkt niet dat deze cao betekent dat in alle cao’s dergelijke verhogingen worden afgesproken. „Maar het is een grote cao, en de eerste dit jaar, dus er wordt wel naar gekeken.”