Beminnelijke katholiek

De christen-democraat Hans-Gert Pöttering volgt vandaag de sociaal-democraat Josep Borrell op als voorzitter van het Europees Parlement.

Hans-Gert Pöttering Foto EP Hans Poettering FOTO: Europees Parlement
Hans-Gert Pöttering Foto EP Hans Poettering FOTO: Europees Parlement Europees Parlement

Gebrek aan ervaring kan de nieuwe voorzitter van het Europees Parlement in elk geval niet worden verweten. Al vanaf 1979, toen de eerste rechtstreekse verkiezing van de Europese volksvertegenwoordiging plaatsvond, zit de vandaag tot voorzitter verkozen Duitse christen-democraat Hans-Gert Pöttering in het europarlement.

Ruim 27 jaar dus. Eerst als gewoon lid, sinds 1999 als voorzitter van de fractie van christen-democraten en conservatieven, met 277 leden de grootste in het Europees Parlement. Een bekende Duitser is hij daarmee niet geworden. „Nog nooit ben ik uitgenodigd voor een politieke talkshow op de Duitse televisie”, zei Pöttering gisteren.

Dat hij vandaag gekozen zou worden stond tweeëneenhalf jaar geleden al vast. Toen spraken christen-democraten en sociaal-democraten wederom af het voorzitterschap te delen: de eerste helft van de zittingsperiode een sociaal-democraat en de tweede helft een christen-democraat. En hoewel de 61-jarige Pöttering pas in november van het afgelopen jaar officieel door zijn fractie als kandidaat naar voren werd geschoven, stond in de zomer van 2004 al vast dat hij de opvolger zou zijn van de gisteren teruggetreden Spanjaard Josep Borrell.

Zo formalistisch en afstandelijk als Borrell was, zo beminnelijk is de katholiek Pöttering. Bij zijn collega’s ligt hij goed, al was het maar omdat er nooit een onvertogen woord uit zijn mond komt. Buitengewoon politiek correct, is de veelgehoorde kwalificatie. „Kwezelig”, noemde Martin Schulz, fractieleider van de sociaal-democraten, eens het optreden van zijn collega wegens diens vaak pathetische redes.

Het verenigd Europa is Pötterings grote ideaal. Zo heeft hij reeds op voorhand de dag van morgen als één van de mooiste uit zijn politieke carrière omschreven. Als voorzitter zal hij dan het woord kunnen geven aan zijn landgenoot, bondskanselier Angela Merkel, die als roulerend voorzitter van de Europese Unie de volksvertegenwoordigers in Straatsburg zal toespreken. „Dat dan iemand leiding geeft aan de Europese Unie die nog midden in het communisme is opgegroeid, is het beste bewijs van het succes van de Europese eenheid” , zei hij vorig jaar november.

Van het begin af aan heeft de jurist Pöttering, die begin jaren zeventig promoveerde op de buitenlandse politiek van kanselier Konrad Adenauer, zich sterk gemaakt voor de uitbreiding van de Unie met landen in Oost-Europa. Toetreding van Turkije wijst hij daarentegen af. Volgens hem moet de samenwerking met Turkije beperkt blijven tot een geprivilegieerd partnerschap.

Een verklaard voorstander is Pöttering van de Europese Grondwet. Groot was dan ook zijn teleurstelling toen het nieuwe verdrag, dat was bedoeld om de Unie doelmatiger en doorzichtiger te laten werken, door de Franse en Nederlandse kiezers werd verworpen. Als het aan Pöttering ligt zal, als hij in 2009 als voorzitter vertrekt, de Unie alsnog een nieuw verdrag hebben.

    • Mark Kranenburg