Azië wil zuiniger omgaan met energie

Cebu. Zestien Aziatische landen hebben gisteren afgesproken de energievoorziening te verbeteren. Ook willen ze minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. De landen kwamen niet met harde doelstellingen. Wel riepen zij elkaar op meer te investeren in milieuvriendelijke brandstoffen en te proberen zuiniger met energie om te gaan. Het energieverbruik in de ASEAN-landen, het verbond van tien Zuidoost-Aziatische landen inclusief Indonesië, zal tegen 2030 zijn verdubbeld. Daarbij komt het energieverbruik van de landen die aanschoven voor de vergadering: China, India, Japan, Zuid- Korea en Australië.