Amerikanen laten geluid sneller gaan dan het licht

Rotterdam, 16 jan. Natuurkundigen uit de Verenigde Staten hebben een geluidspuls (het product van geluidsgolven van verschillende frequenties) bijna een miljoen keer sneller laten reizen dan de geluidssnelheid. De puls verplaatste zich zelfs sneller dan het licht. Dat schrijven deze fysici in het vakblad Applied Physics Letters. De individuele geluidsgolven reisden niet zo snel, want niets kan de lichtsnelheid werkelijk overschrijden. De truc zit het samenspel tussen geluidsgolven van verschillende lengte, die elkaar op sommige plaatsen uitdoven (stilte) en op andere plaatsen versterken (de geluidspuls). De Amerikanen creëerden zo`n puls in een golfgeleider en splitsten hem daarna in tweeën. De twee signalen werden door golfgeleiders van verschillende lengte gestuurd - het ene signaal was dus langer onderweg dan de andere - en daarna weer bijeen gebracht. Wanneer de twee signalen elkaar ontmoetten, ontstond een nieuw patroon van uitdoven en versterken. Dat leidde tot de oorspronkelijke geluidspuls, maar dan verderop in de golfgeleider: alsof de puls sneller dan licht vooruit was gesprongen. Eerder werd dit fenomeen al met elektromagnetische golven aangetoond.