Kamer eist veilige stemcomputers

Den Haag. De Tweede Kamer heeft demissionair minister Nicolaï (Bestuurlijke Vernieuwing, VVD) de garantie gevraagd dat de stemcomputers bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten betrouwbaar zijn. Nicolaï moet vandaag zijn antwoord sturen aan de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. Als dat antwoord onbevredigend is, overweegt Kamerlid Duyvendak (GroenLinks) morgen een spoeddebat aan te vragen. Vorige week schreef Nicolaï in een brief aan de betrokken gemeenten dat na onderzoek van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst is gebleken dat het risico op afluisteren aanvaardbaar klein is. Er komt straling van de machines maar die reikt niet ver, waardoor afluisteren bijna onmogelijk is. De Kamer neemt hier geen genoegen mee.