Wereldantidopingbureau kan geen straffen opleggen

Met de kop en de strekking van het artikel van Henk Stouwdam `Aanpassen dopelijst alleen is niet genoeg` (NRC Handelsblad, 2 januari) ben ik akkoord, maar twee feitelijke onjuistheden vragen om commentaar.

Stouwdam stelt dat de epotest ondeugdelijk is. Maar de kritiek van enkele Belgische wetenschappers op de epotest betekent niet dat de ondeugdelijkheid van die test is aangetoond. Het debat over de test richt zich vooral op het feit dat de huidige test om een menselijke en dus nooit geheel objectieve beoordeling van een `plaatje` vraagt. Zo`n oordeel kan van wetenschapper tot wetenschapper verschillen. Maar de praktijk is dat verschillen van mening in het voordeel van de sporter werken. Dus ja, er zit een zekere `beoordelingsmarge` in de bestaande epotest, en nee, daar worden sporters niet de dupe van, althans: in de zin dat een sporter snel vals beschuldigd zal worden.

Stouwdam geeft het wereldantidopingbureau (WADA) de schuld van het ontslag van Jan Ullrich uit zijn team, en hij stelt dat WADA aanklager en rechter tegelijk is. Maar het besluit om Ullrich uit de ploeg te zetten is een privaatrechtelijk / arbeidsrechtelijk besluit van zijn ploegleiding en heeft niets van doen met WADA of WADA-regelgeving. De wielerploegen hebben gezamenlijk besloten om die lijn te volgen, en in de contracten met de renners is daarom een `dopingclausule` opgenomen. WADA fungeert inderdaad wel als `aanklager` naar de bevoegde tuchtrechtelijke instanties, en WADA probeert in voorkomende gevallen ook strafrechtelijk onderzoek op gang te brengen of te houden. Maar WADA is geen rechter en kan helemaal geen straffen opleggen. Dus de dubbelrol die WADA wordt toegedicht bestaat in werkelijkheid niet.

    • Herman Ram
    • Anti-Doping Autoriteit Nederland