Studenten kunnen niet meer spellen

Studenten hebben steeds meer moeite met de Nederlandse spelling en grammatica. Dit blijkt uit een rondgang langs hoogleraren. „Twintig jaar geleden viel het op als iemand slecht spelde en formuleerde”, zegt Janny Hoekstra, hoogleraar direct marketing in Groningen. „Tegenwoordig valt het op als iemand géén fouten maakt.”

De Erasmus Universiteit in Rotterdam is deze week een bijspijkercursus Nederlands begonnen voor eerstejaars rechtenstudenten. „Er kwamen steeds meer klachten van hoogleraren dat de eerstejaars niet meer konden spellen en slordig geschreven werk inleverden”, zegt Jeanne Gaakeer, hoogleraar rechtstheorie aan de Erasmus. Ook de Haagse Hogeschool is een cursus Nederlands begonnen. De Universiteit Leiden denkt na over een taaltoets en de Universiteit van Amsterdam heeft een website opgezet voor taalproblemen.

De UvA vroeg vorig jaar subsidie voor een bijspijkercursus Nederlands aan haar rechtenfaculteit. Faculteiten van de Vrije Universiteit en de universiteiten van Tilburg, Groningen en Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam steunden het verzoek. SURF, een samenwerkingsverband in het hoger onderwijs, wees de aanvraag echter af.

Als oorzaak voor het dalende taalniveau wordt gewezen naar basis- en voortgezet onderwijs, waar steeds minder aandacht is voor spelling en grammatica. Bovendien „heeft de jongere generatie een beeldcultuur in plaats van een leescultuur”, zegt hoogleraar Gerard van Wissen van de UvA. „Ze zijn hooguit gewend aan snelle, korte berichten. Langere stukken schrijven is voor hen soms heel gecompliceerd.”

Bijspijkeren:pagina 41

    • Japke-d. Bouma