Nieuwe manieren voor selecteren sollicitanten

In het artikel `Google laat computer sollicitanten kiezen` (NRC Handelsblad, 5 januari), wordt melding gemaakt van deze nieuwe selectiemethode bij Google. Alle 100.000 sollicitanten die per maand bij Google solliciteren, moeten een persoonlijke vragenlijst invullen, waarna de computer hun persoonlijk profiel matcht met een statistisch referentieprofiel van de ideale medewerker bij Google. Deze methode is een antwoord op de gebrekkige traditionele selectiemethoden, zoals langdurige sollicitatiegesprekken, aangevuld met assessments of psychologische testen. Deze methoden zijn traag, duur en leveren nog vaak niet de juiste keuze op. Het is de kunst om de juiste mensen voor de hun best passende functie uit de arbeidsmarkt te filteren.

Symfoia bv brengt een vergelijkbare selectiemethode als Google hanteert, in Nederland in de praktijk. Symfoia maakt via internet softskillsprofielen van sollicitanten, gebaseerd op een uniek in Nederland ontwikkeld mens- en organisatieontwikkelingsmodel. Van de beste medewerkers in een bedrijf, op een afdeling of in een functie, maakt Symfoia een statistisch referentieprofiel op softskills. Dit profiel is een blauwdruk van de ideale werknemer voor het bedrijf, afdeling of functie. Als het softskillsprofiel van alle sollicitanten van een werkgever gematcht wordt met het statistische referentieprofiel dat voor verschillende functies is bepaald, berekent de computer de functiegeschiktheid per functie voor elke sollicitant op softskills tussen 0 en 100 procent.

Deze methode blijkt een welkom middel voor snelle en effectieve selectie van personeel. De eerste grotere bedrijven die hiermee werken, zijn laaiend enthousiast.

    • Symfoia Bv
    • Drs. Peter-Paul Biermans