Luchtvaart niet slechter voor milieu dan ander transport

”Het vliegtuig is slechter voor het milieu dan de meeste andere vervoermiddelen” meldt NRC Handelsblad op 21 december. In het artikel werd niet bedoeld de bijdrage aan luchtvervuiling door de luchtvaart, welke lager is dan andere transportvormen. Bedoeld werd de uitstoot van CO2 door de luchtvaart, welke echter vergelijkbaar is met andere transportvormen. De gemiddelde CO2-uitstoot, dus ook het energieverbruik, is op lange afstanden zelfs lager per passagierskilometer. Veel deskundigen verwachten dat de niet-CO2-effecten het broeikaseffect met een factor twee versterken. Er zijn echter nog veel onduidelijkheden omtrent deze effecten. Deskundigen verwachten dat de CO2-bijdrage door de luchtvaart in 2050 drie procent bedraagt van de wereldwijde menselijke CO2-uitstoot. Om te zorgen dat de sector bijdraagt aan het halen van de CO2-reductiedoelstelling heeft de Europese Commissie besloten de luchtvaart vanaf 2011 in het Europese emissiehandelssysteem op te nemen.

Luchtvaartmaatschappijen opereren van nature zo brandstofefficiënt mogelijk. En kunnen niet op korte termijn de CO2-uitstoot reduceren. Hoe minder kerosine een vliegtuig namelijk verbruikt, hoe meer gewicht aan betalende lading kan worden meegenomen. Wanneer de luchtvaartsector wordt opgenomen in de emissiehandel zal hij daarom naar verwachting een kopende partij worden en investeren in industrieën waar een CO2 -reductie sneller en goedkoper haalbaar is. Milieugroeperingen vinden emissiehandel niet voldoende en stellen instrumenten voor als toeslagen op tickets en belasting op brandstof. Deze instrumenten maken vliegen enkel duurder en hebben een dempend effect op de vraag naar luchtvervoer. De enige echte reden voor het instellen van deze instrumenten kan de wens zijn om onze mobiliteit te beperken. Maar dan moet dit ook het onderwerp van discussie zijn.

    • Platform Nederlandse Luchtvaart
    • Maud Gosink