‘Lening wordt te soepel verstrekt’

Kredietverleners verleiden consumenten tot het aangaan van te grote schulden. Reclames voor het afsluiten van leningen zijn misleidend en de normen voor het lenen van geld zijn te ruim. Dit stelde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gisteren op basis van een onderzoek.

De AFM houdt toezicht op kredietverstrekkers. Volgens de Wet financieel toezicht zijn kredietstrekkers verplicht om ‘verantwoord’ krediet te verlenen. Het is aan de financiële instellingen om deze wettelijke plicht in te vullen.

Banken, creditcardmaatschappijen en financieringsmaatschappijen laten mensen zich zo diep in de schulden steken, dat het resterende inkomen onder het bijstandsniveau uitkomt, stelt de toezichthouder. De toezichthouder noemt dit ‘onverantwoord’.

Niet alleen zijn de normen voor het aangaan van leningen te ruim, kredietverleners blijken vaak onvoldoende betrouwbare informatie over de financiële positie van consumenten te hebben. Met maandelijkse vaste lasten als ziektekosten en met betaalachterstanden wordt volgens de AFM onvoldoende rekening gehouden.

Minister Zalm (Financiën, VVD) noemt het in een gisteren verzonden brief aan de Tweede Kamer zorgwekkend dat kredietverstrekkers hun eigen normen ten aanzien van het voorkomen van overkreditering slecht naleven.

Bovendien stelt minister Zalm dat tweederde van de kredietreclames niet voldoet aan de gestelde voorschriften. Het gaat dan onder meer om onduidelijke informatie over de effectieve rente op jaarbasis en het niet vermelden van verplichte informatie over de kosten van de lening.

Kredietverleners hebben beterschap beloofd. De financieringsmaatschappijen en banken gaan hun norm voor kredietverstrekking herzien. De norm wordt inkomensafhankelijk, zodat consumenten niet langer door het aangaan van leningen onder het bestaansminimum uitkomen. Met de zogenoemde ‘thuiswinkels’ is afgesproken dat bij alle leningen boven de 250 euro informatie over het inkomen en over de vaste lasten wordt opgevraagd.