Kleur in de krant

De bijlagen Wetenschap & Onderwijs en Leven &cetera worden voortaan geheel in kleur gedrukt. Het is een eerste stap naar meer `kleur in de krant`, waarvoor de drukkerij in fasen wordt toegerust.

    • de Hoofd