Internet Voorkeur

Klachten openbare ruimte. Een interessant initiatief van het Amsterdamse stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer. Dat zet klachten over de openbare ruimte op Google Maps. Bewoners kunnen de afhandeling van klachten over zwerfvuil, losse stoeptegel of volle glasbakken via de site volgen. Het stadsdeel is naar eigen zeggen de eerste in Nederland die een dergelijk initiatief neemt. Met de site hoopt het stadsdeel dubbele meldingen te voorkomen en burgers te informeren over de afwikkeling van hun klachten. Klachten over misbruik van de openbare ruimte, het niet nakomen van de gemeentelijke richtlijnen en het vervuilen van de openbare ruimte hoopt het stadsdeel hiermee te voorkomen. Een woordvoerder van het stadsdeel zegt dat hij hoopt op deze wijze de burger nauwer bij de openbare ruimte te betrekken en wenst dat andere gemeenten dit volgen. Navraag bij andere stadsdelen leert, dat controle via Google Maps bij hen de volle aandacht heeft. Het initiatief wordt door de andere stadsdelen toegejuicht, maar heeft geen prioriteit.

http://mor.amsterdam.asp4all.nl/MORGeuzenveld.aspx