Het meest gecheckte verhaal van Hilversum

Tv-recensent Wubby Luyendijk schreef in NRC Handelsblad van 9 januari een stukje met een duidelijke boodschap: tv-journalisten zijn te lui om hun bronnen te checken. `Moslimterreur: veel te moeilijk voor televisie`, luidde de kop.

Voor het schrijven van dat stukje had ze me gebeld. Ze wilde weten of we het interview met Al-Qaeda-informant Omar Nasiri wel voldoende hadden gecheckt. We zonden namelijk eind vorig jaar een BBC-interview uit met een man die uit de doeken deed hoe hij als informant voor verschillende veiligheidsdiensten in Al-Qaeda-kringen had rondgelopen. Zijn verhaal gaf een gedetailleerde beschrijving van de trainingskampen van de gevreesde moslimterroristen.

Het Belgische tv-programma Panorama had het interview ook uitgezonden maar het werd een week later in tv-programma Terzake in belangrijke mate genuanceerd.

Ik legde aan de telefoon mevrouw Luyendijk uit waarom wij het toch hadden uitgezonden. Omdat zij mijn verhaal blijkbaar al te braaf en correct vond, citeerde ze me met een halve zin die duidelijk moest maken dat bij Nova sukkels werken. Daarom hier ter geruststelling een korte samenvatting van mijn uitvoerige antwoord. Ik vertelde haar dat de Belgen die het verhaal niet vertrouwden, het fout hadden omdat zij de man in kwestie verward hadden met zijn broer, althans volgens onze bronnen en de makers van de BBC. Wij gingen, samen met de BBC en de Nederlandse uitgeverij van het boek van dezelfde Nasiri, terug naar de bronnen. Het verhaal bleek gewoon te kloppen. Ook eigen research bij andere informanten van de veiligheidsdiensten leverden een positief verhaal op.

Geen reden om het keurig gemaakte BBC-interview niet uit te zenden, dachten wij. Misschien wel het meest gecheckte verhaal van Hilversum. Jammer dat sommige redacteuren van NRC Handelsblad het vak minder serieus nemen.

    • Dieuwke van Ooij