De lezer schrijft over het vermelden van iemands afkomst

Al enige tijd beschouw ik als een probleem de wijze waarop wij Nederlanders van buitenlandse afkomst aanduiden. Wij spreken over ‘Marokkanen’, ‘Turken’, ‘Surinamers’ et cetera, ook al gaat het om tweede of derde generatie Nederlanders. In de VS doet men dat nooit en spreekt men hooguit over Italian-Americans, Polish-Americans et cetera.

Volgens mij is deze aanduiding een van de oorzaken van de slechte integratie. Een aantal jaren geleden stond in uw krant een brief van een Amerikaan, die naar de VS was teruggekeerd, vooral omdat men in Nederland steeds op deze wijze de afkomst blijft aanduiden.

Zou het niet een gebaar van u als nieuwe hoofdredacteur van NRC Handelsblad kunnen zijn om met deze slechte gewoonte te breken en voortaan te spreken over, bijvoorbeeld, ‘Nederlanders van Marokkaanse afkomst’ of ‘Marokkaanse Nederlanders’, et cetera in plaats van over Marokkanen (als het om mensen van Nederlandse nationaliteit gaat)? Dat zou de uiterst noodzakelijke discussie over dit aspect van ons kennelijk nog steeds in zuilen denkende land openen.

Willem F. Korthals Altes

Amsterdam

De krant antwoordt

Dit is een goede suggestie van de lezer, die we moeten overnemen – zo we dit niet al doen. Nu duiden we mensen die in Nederland zijn geboren, maar van wie de ouders bijvoorbeeld uit Turkije komen, al vaak aan als ‘van Turkse afkomst’. Mits die afkomst relevant is.

We zouden ook heel goed kunnen spreken van ‘een Marokkaanse Nederlander’. Schrijven over ‘een Marokkaan’ als iemand een tweede of zelfs derde generatie Nederlander is, moeten we inderdaad niet doen.

In het verhaal afgelopen woensdag over een project voor rondhangende jeugd in Eindhoven schreven we bijvoorbeeld over ‘Turkse en Marokkaanse’ hangjongeren. In dit geval hadden we beter kunnen schrijven over ‘Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse jongeren’. Zij zijn immers hier geboren en getogen.

We moeten ons ook blijven afvragen of we iemands afkomst wel moeten melden. De hoofdregel is dat we iemands afkomst alleen vermelden als dat voor het bericht van belang is of tot beter begrip leidt. En dat moet per keer worden beoordeeld.

De vraag is ook: hoe lang blijf je de afkomst van iemand vermelden? Moet je eigenlijk wel melden dat de grootouders van iemand immigrant waren?

Ook hierop moet het antwoord zijn: zo lang het relevant is. Dus wel in het geval van een kunstenaar die zich laat inspireren door de herkomst van zijn grootouders of als schooluitval onder bepaalde groepen jongeren wordt verklaard uit hun achtergrond. En niet als het geen enkel verband heeft met hetgeen we beschrijven.

Birgit Donker Hoofdredacteur

reacties op www.nrc.nl/ lezerschrijft. Nieuwe kwesties: lezerschrijft@nrc.nl

    • Birgit Donker