Blair blijft bereid tot oorlogvoeren

De Britse premier Tony Blair heeft er gisteren voor gepleit dat de Britten ook in de toekomst bereid blijven zo nodig oorlog elders in de wereld te voeren. In een rede op een marineschip in Plymouth waarschuwde hij ervoor niet het voorbeeld van sommige Westerse landen te volgen, die zich bewust beperken tot ‘zachte’ vredesmissies en ‘harde’ militaire interventies uit de weg gaan.

„Er zijn twee soorten landen die vergelijkbaar zijn met die van ons”, hield Blair zijn gehoor voor. „Landen die oorlog voeren en aan vredeshandhaving doen en landen die in feite, met uitzondering van de meest exceptionele omstandigheden, zijn teruggevallen op vredeshandhaving alleen. Groot-Brittannië doet beide. Zo moeten we het houden.” Volgens hem zou de Britse invloed in de wereld afnemen, wanneer de Britten zouden volstaan met vredeshandhaving.

Blair, die later dit jaar na tien jaar in functie zal vertrekken als premier, erkende dat het gebruik van zulke ‘harde’ militaire macht dikwijls omstreden is bij de eigen bevolking. „Het risico hier – en in de Verenigde Staten waar het gevaar voor de toekomst isolationisme is, niet avontuurlijk gedrag – is dat de politici besluiten dat het allemaal te moeilijk is en dat ze het laten bij een passieve terugtocht, dat het juiste te doen bijna ongemerkt verwordt tot het gemakkelijke te doen”, zei Blair.

Volgens sommige commentatoren was deze opmerking van Blair onder andere gericht op zijn gedoodverfde opvolger, minister van Financiën Gordon Brown. Deze heeft tot dusverre niet veel animo getoond voor buitenlandse militaire avonturen. Binnen Blairs eigen Labour partij zijn er velen, die zeer ongelukkig zijn met de wijze waarop Britse troepen zij aan zij met de Amerikanen Afghanistan en Irak zijn binnengevallen.

Volgens Blair is het zaak geen krimp te geven in de strijd tegen het terrorisme. De strijd daartegen zou wel een generatie kunnen duren, voorspelde hij. „Maar om je terug te trekken voor deze bedreiging, zou rampzalig zijn.”

De Conservatieve woordvoerder William Hague stelde in een reactie op de rede dat Blair de strijdkrachten overbelast had. De Liberaal-Democraten oordeelden dat Blairs interventionistische buitenlandse beleid de Britse reputatie „hevig” heeft geschaad.

De rede van Blair is te lezen op www.number-10.gov.uk