Astrologie

Naar aanleiding van uw artikel over Sterrenkundige astrologiecursus (W&O 6 januari 2007) het volgende.

Misschien kan Prof. De Jager enige verlichting putten voor zijn geprangd gemoed uit Keplers verhouding tot de Astrologie, die hij betitelt als de liederlijke dochter van de Astronomie, die door haar rijkere inkomsten de armoe van de moeder kan verhelpen. Lieve God, waar zou de hoogst schrandere Astronomie blijven als ze deze dwaze dochter niet had?” En hij zette zich dus braaf aan het horoscopisch handwerk.

    • Hans Vos Per E-Mail