Uitspraak Raad van State

Deze krant meldde op 21 december dat de minister voor Vreemdelingenzaken beslissingen over ”schrijnende gevallen” onder asielzoekers onvoldoende heeft gemotiveerd, dit blijkens een uitspraak van de Raad van State. Deze besliste op 21 december in een reeks van zaken, waaronder die van langdurig illegaal in Nederland wonende en werkende vreemdelingen, over het beleid in kwestie. Ook voor die vreemdelingen luidt het oordeel dat de beslissingen van de minister onvoldoende zijn gemotiveerd. De rechtspraak in kwestie heeft dus tevens betrekking op andere vreemdelingen dan (ex-)asielzoekers. Dit is van belang voor de groep vreemdelingen die, vaak al sinds de jaren tachtig, hier wonen en werken zonder ooit voor een verblijfsvergunning in aanmerking te zijn gekomen - de zogeheten `witte illegalen` van weleer.

    • M.J. Mons den Haag