SER: allochtone leerling coachen

Scholen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs moeten professionele mentoren of coaches in dienst nemen. Deze moeten leerlingen, met name allochtone leerlingen, begeleiden tijdens hun studie, bij het zoeken van een stageplek en bij het kiezen van een vervolgopleiding. De Sociaal-Economische Raad (SER) beveelt dit aan in een vandaag openbaar gemaakt conceptadvies aan het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer.

De mentoren, die een veel bredere taak krijgen dan de huidige studieadviseurs, moeten voorkomen dat leerlingen een verkeerde keuze maken en zonder diploma van school gaan, en dat zij na school geen baan vinden. De SER beveelt verder aan dat scholen in hun vakkenpakket soft skills opnemen, zoals sollicitatietraining en sociale vaardigheden. „Leerlingen weten soms niet hoe zij zich moeten kleden of gedragen bij een sollicitatiegesprek”, zegt Judith Ploegman, voorzitter van FNV Jong, die het initiatief nam voor het SER-advies.

Om discriminatie bij sollicitaties en tijdens stages aan te pakken, moet er een landelijk dekkend netwerk van meldpunten komen. Die moeten een lagere drempel krijgen dan de Commissie Gelijke Behandeling en klachten direct afhandelen. In ernstige gevallen moeten werkgevers worden gestraft. Hoe? Dat staat niet in het advies.

Het advies, Niet de afkomst maar de toekomst, is grotendeels gebaseerd op gesprekken met jongeren, werkgevers en scholen. „Wat erin staat is lang niet allemaal nieuw”, erkent M. Wilke, voorzitter van de SER-commissie die het schreef. „Het belang van dit advies is vooral dat de urgentie van het probleem eruit blijkt.” In het advies wordt verwezen naar de rellen in de Franse voorsteden onder werkloze, allochtone jongeren.

In 2005 was ruim een kwart van de allochtone jongeren in Nederland werkloos, tegen een tiende van de autochtone jongeren.