OESO: betere aanpak files in Randstad nodig

De slechte bereikbaarheid van de Randstad moet met veel meer urgentie worden aangepakt. De filevorming is aanzienlijk ernstiger dan in andere grootstedelijke agglomeraties in West-Europa, zoals de Vlaamse Diamant (Brussel, Antwerpen, Gent) en het Duitse Rijn-Roergebied. De capaciteit van de spoorwegen is een van de meest onderontwikkelde in West-Europa.

Dat schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs in een gisteren verschenen rapport over de Randstad. Door de moeilijke bereikbaarheid blijft de productiviteitsgroei van de Randstad met 1,2 procent al tien jaar sterk achter bij die van andere Europese steden, schrijft de OESO.

Om de Randstad beter bereikbaar te maken, moeten volgens de organisatie versneld nieuwe wegen worden aangelegd. Ook moet rekeningrijden veel eerder worden ingevoerd dan in 2012 zoals nu is gepland. Buitenlandse voorbeelden – Stockholm, Londen en Singapore – laten zien dat dit de meest effectieve manier is om files op te lossen, zegt Olaf Merk, een van de OESO-onderzoekers, in een reactie. De organisatie pleit ook voor investeringen in het openbaar vervoer om frequentere en snellere verbindingen van treinen te realiseren, zodat openbaar vervoer een serieus alternatief voor de auto wordt. Zo heeft rekeningrijden in Stockholm geleid tot een vermindering van het wegverkeer met twintig procent, aldus Merk. Ook in Londen zijn hiermee goede resultaten behaald.

De OESO acht op den duur een fusie van de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland onontkoombaar, omdat alleen door meer centralisatie een samenhangend vervoers- en sociaal-economisch beleid kan worden gevoerd. Merk: „Veel maatregelen om de vervoers- en economische problemen op te lossen, zijn te fragmentarisch.”

    • Michèle de Waard