Nederlandsche Bank beboet pensioenfondsen

De Nederlandsche Bank heeft recordboetes opgelegd aan de twee grootste Nederlandse pensioenfondsen. Zij hebben anderhalf jaar geleden te vrijmoedig reclame gemaakt voor levensloopproducten van twee dochtermaatschappijen.

Pensioenfonds PGGM (zorg- en welzijnswerkers) moet 1,3 miljoen euro betalen, pensioenfonds ABP (leraren en ambtenaren) 900.000 euro.

Woordvoerders van de twee pensioenfondsen hebben de hoogte van de boetes, die zij tot nu toe geheim hadden gehouden, vanochtend bevestigd in reactie op berichtgeving in Het Financieele Dagblad. De Nederlandsche Bank wil geen commentaar geven.

De pensioenfondsen zijn in beroep gegaan tegen de boetes bij de bestuursrechter in Rotterdam.

De boetes, die voortvloeien uit reclames in eigen bladen van ABP en PGGM en op hun websites, zijn heel wat hoger dan de drie boetes van samen 27.225 euro die financieel conglomeraat ING, naar deze week bekend werd, kreeg opgelegd door financieel toezichthouder AFM. ING kreeg de boetes voor een tekortschietende interne organisatie en het overtreden van gedragsregels. Dat had kunnen leiden tot handel met voorkennis op de effectenbeurs.

De Nederlandsche Bank heeft ABP en PGGM beboet na klachten van het Verbond van Verzekeraars. De boetes zijn gekoppeld aan de omvang van de pensioenfondsen: hoe groter ze zijn, des te hoger de boete.

Levensloopproducten, waarmee werknemers tijdelijk er tussenuit kunnen of eerder kunnen stoppen met werken, worden alleen verkocht door verzekeraars, inclusief de verzekeringsdochters van pensioenfondsen. De verzekeraars vonden dat de reclame en verkoop door de dochters van ABP en PGGM te veel overlapten met die van de pensioenfondsen zelf.

Verzekeraars en pensioenfondsen houden elkaar al jaren in de gaten als het gaat om de afbakening van hun werkterrein. ABP en PGGM voeren pensioenregelingen uit die verplicht zijn voor alle werkgevers in hun bedrijfstak. De verzekeraars vinden dat de pensioenfondsen deze monopoliepositie niet mogen gebruiken om nieuwe financiële producten als levensloop aan de man te brengen.

De pensioenfondsen zien het als hun plicht werknemers te informeren over relevante veranderingen, zoals afschaffing van vervroegd uitreden en de introductie van levensloop. Zij zien dat als uitvloeisel van een groeiende, wettelijk geregelde zorgplicht tegenover de financiële consument.