Met twee petten op bij de Eigen Haard

Toezichthouder Vinken van woningcorporatie Eigen Haard in Velsen is er tot directeur benoemd. Dat is vriendjespolitiek, vindt het personeel.

Het publiek klapt en joelt in de raadszaal van Velsen. Maar op de voorste rij van de publieke tribune klappen drie mannen niet mee. Over een van deze mannen, Hans Vinken, gaat het vanavond in de gemeenteraad.

Hans Vinken is in december benoemd tot directeur van woningcorporatie Eigen Haard in Velsen. Hij zat eerst een aantal jaar in de raad van toezicht van die corporatie. En die heeft hem als directeur naar voren geschoven. Dat kan niet, vinden de ondernemingsraad en het personeel. Want de raad van toezicht moet de directeur controleren. Het is vriendjespolitiek, en Vinken draagt dubbele petten.

Daarnaast staat zijn integriteit ter discussie. In juni 2004 is Vinken bij de gemeente Hoorn oneervol ontslagen. Hij had een betaling voor adviezen aan een bekende van hem, tegen de regels in, zelf gedaan. Dat deed hij nadat de gemeente besloten had juist niet te betalen omdat de adviseur een wanprestatie zou hebben geleverd. De Centrale Raad van Beroep oordeelde dat Hoorn Vinken hierom terecht had ontslagen. Hij moet nog altijd ongeveer een ton aan salaris terugbetalen, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Over de problemen bij AWV Eigen Haard is veel gepubliceerd in lokale media. Soms had dat het karakter van „een hetze”, zei een van de raadsleden. Zij vond dat medewerkers beter een andere weg hadden kunnen bewandelen. Ook Vinken zelf had eerder al gezegd dat er een hetze tegen hem werd gevoerd door het personeel.

Aan de raadsleden vertelde Daniëlle Metten gisteren namens dat personeel dat medewerkers bang zijn om de directeur tegen te komen als ze een kopje thee halen op de gang. Het is onwerkbaar, zegt ze, omdat je bij Vinken niet weet of een afspraak die je vandaag maakt, morgen niet is verdraaid. Hij zou over het personeel gezegd hebben: „Ik lust ze rauw.” Metten vraagt de raad iets te doen. Om bijvoorbeeld de samenwerking met de corporatie op te schorten. Dat hebben de drie andere corporaties in de regio ook al gedaan. Metten krijgt groot applaus vanuit het publiek, een deel van de aanwezigen draagt witte T-shirts waarop de raad wordt opgeroepen Eigen Haard te helpen.

Maar formeel kan de gemeente niets doen. Zij gaat niet over benoemingen bij corporaties. Dat zei de verantwoordelijk wethouder, Annemieke Korf, ook tegen de raad en het publiek. Ze beloofde wel de betrekkingen zo „zakelijk” mogelijk te houden. Het volledig opzeggen van al het overleg gaat de wethouder te ver, omdat huurders de dupe kunnen worden als AWV Eigen Huis helemaal stil komt te liggen. Wel gaat de wethouder minister Winsemius (VROM, VVD) vragen in te grijpen.

Maar ook de minister staat in feite met lege handen, zegt een woordvoerder. Pas als de dienstverlening aan de huurders in gevaar komt, of er grote financiële problemen zijn, kan de minister een toezichthouder aanstellen. Nu ziet VROM daarvoor nog geen aanleiding, aldus de woordvoerder. Dat neemt niet weg dat VROM „niet gelukkig” is met de ontstane situatie. Het is een „onverstandige benoeming” waarvoor draagvlak ontbreekt. Minister Winsemius heeft schriftelijk al eerder laten weten aan de corporatie dat hij de benoeming afraadt, maar dat heeft de raad van toezicht naast zich neergelegd. Ook is er, tevergeefs, bemiddeling aangeboden.

De vraag is, wanneer de dienstverlening aan huurders precies in gevaar komt. Zo betogen medewerkers en sommige raadsleden dat dat nu al het geval is, omdat de woningcorporatie niet goed functioneert. En grote projecten, zoals de aanpak van woningen in in Velsen-Noord en oud-IJmuiden, staan onder druk omdat de andere corporaties niet meer met Eigen Haard willen samenwerken.

Tweede-Kamerlid Staf Depla (PvdA), heeft schriftelijke vragen gesteld over Eigen Haard aan de minister. Hij wil dat wettelijk geregeld wordt dat de minister een raad van toezicht van een corporatie naar huis kan sturen.

Na de raadsvergadering zei Hans Vinken dat hij het „schandalig”, vindt hoe hij behandeld wordt. Hij herhaalde dat een paar keer: „Schandalig”. Hij is niet van plan op te stappen, zei hij ook, ook al raadden diverse fracties hem dat gisteren openlijk aan. Vinken: „Ik loop hier niet voor weg.”

    • Merel Thie