Kamer eist veilige stemcomputers verkiezingen PS

De Tweede Kamer heeft demissionair minister Nicolaï (Bestuurlijke Vernieuwing, VVD) de garantie gevraagd dat de stemcomputers bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten betrouwbaar zijn.

Nicolaï moet volgende week zijn antwoord sturen aan de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. Als dat onbevredigend is, overweegt Kamerlid Duyvendak (GroenLinks) een spoeddebat aan te vragen. De Kamer is bezorgd dat bij de verkiezingen van 7 maart alsnog onbetrouwbare computers worden gebruikt.

Vlak voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 22 november werden de stemcomputers in 24 gemeenten, waaronder Amsterdam, afgekeurd. Na onderzoek van de actiegroep wijvertrouwenstemcomputersniet.nl bleek dat de computers afgeluisterd konden worden, waardoor het stemgeheim niet langer gewaarborgd is. In de gemeenten met zo’n computer moest daarom met een potlood worden gestemd. De Kamer vroeg Nicolaï daarop uitgebreid onderzoek te doen naar de veiligheid en het gebruik van stemmachines. Bovendien is een commissie onder leiding van oud-minister Korthals Altes bezig met een groot onderzoek naar de verkiezingen, maar de resultaten daarvan worden rond 1 september verwacht, een half jaar na de Statenverkiezingen.

Vorige week schreef Nicolaï een brief aan de betrokken gemeenten. Daarin schreef hij dat na onderzoek van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is gebleken dat het risico op afluisteren van de machines aanvaardbaar klein is. Er komt wel straling van de machines, maar die reikt niet verder dan vijf meter, waardoor afluisteren bijna onmogelijk is. De Kamer neemt hier geen genoegen mee. Duyvendak: „Er zijn destijds ook andere problemen met de machines aan het licht gekomen. Zo werken ze met een modem die gegevens met de centrale computer uitwisselt. Zo’n modem is voor hackers vrij eenvoudig te kraken.”