EZ: verse start nodig van debat over Europa

Den Haag. Het nieuwe kabinet moet een verse start maken met de discussie over Europa. Dit betoogt de scheidend secretaris-generaal van Economische Zaken, Jan Willem Oosterwijk, in het economenblad ESB. In een artikel dat de secretaris-generaal traditiegetrouw schrijft voor het nieuwjaarsnummer van ESB stelt Oosterwijk: ”Een nieuw kabinet dient zijn huiswerk op tijd klaar te hebben, op straffe van marginalisering in het Brusselse debat”. Meer `maatwerk` is hierbij volgens hem geboden - zowel wat betreft de hervormingsagenda`s van de lidstaten als in de verhouding tussen wat nationaal en Europees wordt geregeld. Nederland kan zich niet onttrekken aan het voortgaande debat over het `Grondwettelijke verdrag`, de Europese Grondwet die in 2005 in het referendum werd afgewezen.

Deze afwijzing ”laat onverlet dat de spelregels in de EU nodig dienen te worden aangepast”, schrijft Oosterwijk. ”De huidige regels leiden tot traagheid of verwaterde compromissen”. Een nieuw verdrag moet zorgen voor minder veto`s in de besluitvorming, aanpassing van de stemverhoudingen, een kleinere Europese Commissie, een volwaardige rol voor de Europese en nationale parlementen en een vaste voorzitter van de Europese Raad. De secretaris-generaal van Economische Zaken waarschuwt, dat Nederlandse politici niet langer de illusie moeten wekken dat minder Europa altijd beter is. Op sommige terreinen moet Europa minder doen (arbeidsmarkt, gedetailleerde regelgeving), op andere terreinen (energiemarkt, klimaat, bestrijding van terrorisme) juist méér.